W88 Trên PC Cameroon đã công bố danh sách World Cup 26 People: Schopo Motin, Bassor LED

W88 Trên PC Cameroon đã công bố danh sách World Cup 26 People: Schopo Motin, Bassor LED

Cameroon đã công bố danh sách 26 người ở World Cup: Schopo Motin, thủ môn Bassor LED: Ouna (26 tuổi/Inter Milan), Epasi (29 tuổi/EBAA), Endapan Go88 Thin ạng Cờ B/C < . , Nuhu Tolo (25 tuổi/Vịnh Seattle), Oblku (32 tuổi/Ares), Christopher Wu (21 tuổi/21 tuổi cũ/Hanover 96), Honora (24 tuổi/Verona), Pierre Kongnde (27 -year -old/Olympia cos), Gu er (24 tuổi/mehllen), Angesa (26 -year -old/naples), Mobca . 29 tuổi/Bernes), Mob Momo (23 tuổi/Brent Ford), Schopo Motin (33 tuổi/Bayern Munich), Bassor (27 tuổi/Thượng Hải Shenhua), Su Aibu Malu (21 -Year -old/Caton Thể thao) Huấn luyện viên: Bài hát Rigebeel (46 tuổi)