Kèn Bóng Ná không

Kèn Bóng Ná không

Vòng thứ ba của League Cup được phát hành: Manchester City War Chelsea như sau: Leicester City vs Newbore County West Ham United vs Black Ben Wolf Team vs Leslienham Forest vs Tottenham Hot Newcastle VS Crystal Palace Nantong vs vs Ti le Keo NHÀ CAI Donbrent Ford vs Gilling Hambristol vs Lincoln City Manchester City vs Chelisevinic vs Charle cạnh tranh Milton Kanes vs Morakani Bibi Manchester